AC-DC 분류검색 (총:617개)
   UNIT type | Single (1CH) (348개)   Dual (2CH) (38개)   Triple (3CH) (17개)  
   MODULE type | Single (1CH) (92개)   Dual (2CH) (8개)   Triple (3CH) (3개)  
   OPEN PCB type | Single (1CH) (46개)   Dual (2CH) (10개)   Triple (3CH) (2개)  
   CHASSIS type | Single (1CH) (14개)  
   DIN Rail type | Single (1CH) (39개)  
   제조업체별 검색 | DANUBE (37개) 델타 (18개) 민웰 (231개) 은성파워 (15개) 지엠텍 (10개) 코텍 (152개) 파워렉스 (42개) 파워프라자 (111개) 피닉스 (1개)
   TIP: 실시간 검색시 CTRL+클릭 또는 마우스 드래그 하시면 멀티선택을 할 수 있습니다.
AC-DC 실시간검색 (총:617개)
절연방식

[초기화]
 
케이스타입

[초기화]
 
시리즈명

[초기화]
 
출력수

[초기화]
 
출력전력(W)

[초기화]
 
입력전압 (AC)

[초기화]
 
입력전압 (DC)

[초기화]
 
출력전압CH1

[초기화]
 
출력전류CH1

[초기화]
 
출력전압CH2

[초기화]
 
출력전류CH2

[초기화]
 
출력전압CH3

[초기화]
 
출력전류CH3

[초기화]
 
사이즈(WxHxD)mm

[초기화]